Portfolio > Boxes

feathers, beeswax, gouache
10" x 10"